Produkti

BCS motobloka pīķu segmentu pļaujmašīna

BCS motobloka pīķu segmentu pļaujmašīna

Pīķu-segmentu pļaujmašīna.

Pļaujmašīna paredzēta zāles un apauguma pļaušanai ar vāla veidošanu uz jebkuras – līdzenas vai paugurainas zemes virsmas.

Pļaujmašīnām pieejami sekojoši: 115 cm un 145 cm lieli darba platumi.

Pļaujmašīna ir ieteicama konsekventai zāles pļaušanai, lai savāktu sienu. Nopļautās zāles vāls tiek veidots zālei pārvietojoties uz atpakaļ gar diviem vāla veidotājiem.

Izkapts piedziņas transmisijas bloks atrodas eļļas vannā.

Visām pļaujmašīnām standarta komplektācijā ir pēdas pļaušanas augstuma regulēšanai un piespiedēji, kas notur izkapti.