Produkti

BCS motobloka frēzes transporta ritenis

BCS motobloka frēzes transporta ritenis

Transporta ritenis ir papildus aprīkojums, to ir viegli uzmontēt frēzes aizmugurē.

Transporta pozīcijā frēzes zari ir piepaceltā stāvoklī. Viegli transportēt BCS motobloku.